Sløyd om 200 år er et pilot prosjekt som ser på hvordan utvidet sambruk av eksisterende lokaler kan støtte opp om skaper glede, gjenbruk, reparasjon, lokalproduksjon og håndtverkslære. I regi av Nesodden Kommune og i samarbeid med Nesoddliv skal jeg bygge opp et lite fellesverksted med frivillige og profesjonelle fra nærmiljøet. Prosjektet er støttet av Sparebanksstiftelsen.
Den første arbeidsstuen for barn ble etablert i 1886 i Oslo. Som mange andre sosiale tiltak på den tiden, ble også arbeidet med etablering og drift av arbeidsstuer for barn til en landsomfattende bevegelse med et større overbyggende samfunnsmål. Formålet med arbeidsstuene var «at lære den oppvoksende slegt fra barn af at bli nævedyktig og bruge sine fristunder til nyttig arbeide, samt ophjelpe arbeidslyst og arbeidsglæde. Hermed haabet man ogsaa tildels at beskytte barnene mod gadelivets fristelser»
Arbeidsstuene ble betraktet som særlig viktig for barn i arbeiderklassefamilier, der mange mødre måtte arbeide på ettermiddags- og kveldstid. Barna fikk bl.a. sy klær til eget bruk, eller de ble betalt arbeidspenger.
-Wikipedia

You may also like

Back to Top