Steder og Nærmiljø.

I et tiår har jeg vevd sammen kreative interesser, håndtverk, oppstartsbedrifter, kunst og kultur med interesser for by- og nærmiljøutvikling. Jeg tror sterkt på at etableringen av dynamiske fellesarenaer og deling av ressurser er grunnleggende for et samfunn for å handle for en bærekraftig fremtid. Siden 2022 har jeg hatt rollen som prosjektkoordinator i Nesodden Kommune med et særlig fokus på utviklingen og tilretteleggelsen av nye fellesskapsrom. I tillegg har jeg arbeidet tett med arkitektkontorer og ulike organisasjoner på mulighetsstudier med samme tema. Under finner du et utvalg av prosjekter og mulighetsstudier som jeg enten har ledet eller hatt en nøkkelrolle i.

Steder og Nærmiljø.

I et tiår har jeg vevd sammen kreative interesser, håndtverk, oppstartsbedrifter, kunst og kultur med interesser for by- og nærmiljøutvikling. Jeg tror sterkt på at etableringen av dynamiske fellesarenaer og deling av ressurser er grunnleggende for et samfunn for å handle for en bærekraftig fremtid. Siden 2022 har jeg hatt rollen som prosjektkoordinator i Nesodden Kommune med et særlig fokus på utviklingen og tilretteleggelsen av nye fellesskapsrom. I tillegg har jeg arbeidet tett med arkitektkontorer og ulike organisasjoner på mulighetsstudier med samme tema. Under finner du et utvalg av prosjekter og mulighetsstudier som jeg enten har ledet eller hatt en nøkkelrolle i.